«Alsma» Nizhny Novgorod region

Nizhny Novgorod region, Vasilkovo village, «Alsma» Nizhny Novgorod region

Tel.: (831) 278-60-05, (831) 278-60-04, сот. 8-905-666-41-05.